Regulament protectia datelor cu caracter personal

Stimate client,

Prin prisma modificarii legislatiei aduse de Regulamentul General pentru Protecția Datelor nr. 679/2016 (GDPR), va informam ca am actualizat politica SC DIONIS PRESTCOM SRL privind Protectia Datelor cu Caracter Personal.

Prelucram datele dvs. personale (date legate de comenzi si tranzactii, date de identificare, date pe care ni le oferiti sau pe care le primim in virtutea legii sau a contractului cu scopul de a va putea livra servicii) – in general pentru furnizarea de servicii, pentru a interactiona cu dvs., pentru a va transmite, cu acordul dvs., detalii despre activitatea, serviciile si promotiile noastre.

Prelucrarea datelor dvs. personale are loc:

 

a) in vederea incheierii si executarii unui contract pe care l-ati incheiat cu noi, solutionarea reclamatiilor si a solicitarilor din partea clientilor, inclusiv aspectele legate de comenzi, precum facturare, solutionarea potentialelor litigii inaintate instantelor, recuperarea creantelor;
b) pentru a respecta o obligatie legala, inclusiv, dar fara a se limita la comunicari sau raportari catre autoritatile, institutiile sau agentiile de stat sau guvernamentale abilitate;
c) in virtutea interesului nostru legitim, care include urmatoarele scopuri: asigurarea masurilor de securitate necesare, identificarea clientilor, detectarea si prevenirea potentialelor fraude, raportari interne;
d) in baza consimtamantului dvs. pentru urmatoarele scopuri:
1) statistice, respectiv de marketing, newsletter, actiuni de direct mailing, oferirea de servicii, reclama;
2) prelucrari automate, inclusiv profilare;
3) prelucrarea datelor dvs. cu caracter special prelucrate in conditiile Art. 9 alin. (2) GDPR, indispensabile in vederea furnizarii de servicii.

Categoriile de destinatari catre care se pot transmite datele personale colectate:

 

• autoritatile statului (inclusiv dar fara a se limita la autoritati fiscale, autoritati de protectiea consumatorilor, organele statului competente in materie penala, etc.), ca urmare a unei obligatii legale a Operatorului;
• furnizorii implicati in mod direct/indirect in furnizarea de servicii;
• instante judecatoresti sau arbitrale, notari publici, avocati, executori judecatoresti, birouri de traducatori autorizati, alte servicii autorizate.

Transferul datelor personale intr-o tara din afara Spatiului Economic European

SC DIONIS PRESTCOM SRL ar putea sa transfere datele personale catre alte companii aflate in exteriorul Spatiului Economic European. Pentru astfel de transferuri, SC DIONIS PRESTCOM SRL a luat o serie de masuri pentru a asigura un nivel adecvat de protectie a persoanelor fizice, similar cu cel oferit de legislatia europeana. Printre aceste masuri se regasesc si incheierea de clauze contractuale standard aprobate la nivel european.

Stocarea datelor personale

Datele personale vor fi prelucrate cel putin pe durata de valabilitate a contractului incheiat, precum si ulterior, pe durata necesara executarii obligatiilor contractuale de catre oricare dintre parti. Datele personale vor fi stocate atat timp cat este necesar pentru scopurile mentionate mai sus sau pe o perioada de timp prevazuta de dispozitiile legale, in conformitate cu politica noastra interna privind retentia datelor.

Daca sunteti de acord cu prelucrarea in scop de marketing, datele personale colectate vor fi pastrate pana cand ne veti informa cu privire la retragerea consimtamantului acordat in acest scop.
Odata cu intrarea in vigoare a GDPR in calitatea dvs. de client, aveti urmatoarele drepturi:

 

Dreptul la informare si acces; Aveti dreptul de a vi se comunica, la cerere, daca datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate iar daca da, aveti dreptul de a solicita accesarea acestora. Aveti dreptul de a obtine o copie a datelor dvs. cu caracter personal prelucrate.

Dreptul la rectificare; Aveti dreptul de a obtine din partea noastra rectificarea datelor dvs. cu caracter personal incorecte si puteti completa datele incomplete oricand veti considera necesar.

“Dreptul de a fi uitat” sau dreptul la stergere; Aveti dreptul, in conditiile legii, sa ne solicitati sa va stergem datele cu caracter personal.

Dreptul la restrictionare; Aveti dreptul de a solicita restricționarea prelucrarii datelor dvs. cu caracter personal. In acest caz, datele pot fi marcate si pot fi prelucrate de noi doar in anumite scopuri.

Dreptul de a va retrage consimtamantul; Consimtamantul poate fi retras in orice moment, atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal care va privesc a fost efectuata pe baza consimtamantului dumneavoastra.

Dreptul la restrictionarea prelucrarii; Presupune dreptul de a solicita si de a obtine restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal care va privesc, in anumite circumstante, precum (I) dumneavoastra contestati exactitatea datelor, pe perioada ce ne-ar permite verificarea exactitatii acelor date, (II) datele dvs. au fost prelucrate ilegal, iar dvs. va opuneti stergerii acestora, solicitand restrictionarea utilizarii lor.

Dreptul la portabilitatea datelor; Aveti dreptul sa primiti datele dvs. cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat, in format structurat, uzual si care poate fi identificat de aparate si aveti dreptul de a transmite aceste date unei alte entitati, faraobiectii din partea noastra.

Dreptul de opozitie; Aveti dreptul sa va opuneti oricand, fata de prelucrarea de catre noi a datelor dvs. cu caracter personal, in special in scop de marketing direct; puteti sa solicitati  sa nu va mai prelucram datele cu caracter personal in interesul nostru legitim. Daca aveti si va exercitati dreptul de a va opune, nu vom mai prelucra datele dvs. cu caracter personal in scopul respectiv. Exercitarea acestui drept nu presupune costuri. Acest drept poate fi invalidat in special daca prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesara pentru formalitatile aferente incheierii unui contract sau pentru indeplinirea unui contract deja incheiat.

Dreptul de a depune o plangere la noi si/sau la autoritatea competenta privind protectia datelor – Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) – www.dataprotection.ro.

Dreptul de a va adresa justitiei; Puteti sa va exercitati drepturile mentionate mai sus prin formularea unei cereri in forma scrisa, datata si semnata, inaintatacatre:

SC DIONIS PRESTCOM SRL

Sediu Social: Str. Nicolae Serban, Nr. 31, Sector 1, Bucuresti, ROMANIA
Adresa:  Mega Distribution Center, Soseaua de Centura Nr. 13, sat Chiajna, com. Chiajna, IF , 077040
Telefon +4 021 327 44 12,
E-mail: office@dionis.ro

In cerere va rugam sa mentionati daca doriti ca informatiile sa fie comunicate la o anumita adresa (postala sau e-mail). Va rugam sa tineti cont ca, inainte de a da curs oricarei astfel de cereri, ne rezervam dreptul de a va verifica identitatea, pentru a ne asigura ca solicitarea provine chiar din partea dvs.

Cu drag,

Echipa DIONIS PRESTCOM SRL

Parteneri